English (United States) français (France) Deutsch (Deutschland) italiano (Italia) español (España) português (Portugal) русский (Россия) 中文 (中国)
Project Partner 7

Občina Miren-Kostanjevica

Občina Miren-Kostanjevica (Comune di Miren-Kostanjevica)

Il Comune persegue finalità di interesse pubblico locale. Si occupa dello sviluppo delle infrastrutture, del funzionamento delle scuole materne e primarie, promuove attività culturali, sportive e associative e attua misure di politica sociale. I principali progetti portati avanti dal Comune negli ultimi anni hanno riguardato la realizzazione e la riqualificazione di infrastrutture comunali e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il Comune dedica particolare attenzione all'attuazione e alla partecipazione a progetti di cooperazione transfrontaliera nel campo del patrimonio culturale.
Il Comune partecipa al progetto CAMAA con il Monumento dedicato ai Difensori della terra slovena di Cerje, una torre fortificata di recente costruzione da cui si gode un panorama eccezionale. All'interno della struttura è stato realizzato un Centro di promozione multimediale.

 

Občina Miren - Kostanjevica

Občina ureja lokalne zadeve javnega pomena. Skrbi za razvoj infrastrukture, delovanje vrtcev in osnovnih šol, pospešuje kulturno, športno in društveno dejavnost ter socialno politiko. V zadnjih nekaj letih so največji izvedeni projekti občine na področju izgradnje in obnove komunalne infrastrukture ter obnove občinskega premoženja. Poseben poudarek posveča izvajanju in sodelovanju projektom čezmejnega sodelovanja na področju kulturne dediščine.
Občina v projektu CAMAA sodeluje s Pomnikom braniteljem Slovenske zemlje na Cerju, novejšim objektom, zasnovanim kot utrjen stolp na izjemni razgledni točki. V objektu se je uredilo Multimedijski center za promocijo.