English (United States) français (France) Deutsch (Deutschland) italiano (Italia) español (España) português (Portugal) русский (Россия) 中文 (中国)
Project Partner 6

Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti)

La mission del Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti prevede il conseguimento di importanti risultati nel campo delle scienze umanistiche, della biologia e della paleontologia e l'impegno a favore della decentralizzazione dell'attività di ricerca. Le attività del Centro sono fortemente interdisciplinari e si basano sulla cooperazione, l'interazione e la sinergia tra tutti i soggetti coinvolti.
I numerosi progetti di ricerca gestiti dal Centro riguardano l'analisi dei fenomeni, dei processi e delle pratiche culturali, sociali e naturali. Molteplici sono anche i risultati delle attività, che traspaiono non soltanto dagli articoli scientifici, tecnici e divulgativi o dalle monografie in formato cartaceo e digitale, ma anche da filmati, mappe, insegne, manifesti, mostre e siti internet di presentazione.

 

ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti poleg doseganja najboljših rezultatov na področju humanističnih ved ter biologije in paleontologije vodijo prizadevanja za decentralizacijo raziskovalnega dela. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju in sinergiji.
Številna in različna področja raziskovanja bi lahko strnili v preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Raznovrstni so tudi rezultati dela. Niso vidni le v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskani in spletni različici, ampak tudi v raziskovalnih in predstavitvenih filmih, zemljevidih, ploščah, plakatih, razstavah in spletnih straneh.