English (United States) français (France) Deutsch (Deutschland) italiano (Italia) español (España) português (Portugal) русский (Россия) 中文 (中国)
Il progetto - Projekt

Il Progetto CAMAA si inserisce nel contesto della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale delle architetture militari dell'Alto Adriatico, in particolare nei territori transfrontalieri Italia-Slovenia.
L'area oggetto del Programma è una delle zone più ricche e interessanti per presenza di beni culturali e siti militari di diverse epoche, che oggi rappresentano un patrimonio storico e culturale unico di rilevanza internazionale.
Il progetto pone le sue radici nella considerazione per cui molte architetture militari dell'area transfrontaliera rimaste per lungo tempo in uso esclusivo delle forze armate, stanno oggi tornando alla collettività e alla società civile facendo emergere nuove esigenze ma anche opportunità per lo sviluppo socio-economico dell'area italo-slovena.
In particolare, si fa sempre più stringente la necessità di individuare moderni modelli di valorizzazione e management adatti a questa particolare tipologia di patrimonio culturale.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

 • valorizzazione e conservazione del patrimonio fortificato
 • creazione di nuove professionalità
  • nuovi posti di lavoro:
   • restauro e conservazione
   • scienza dei materiali
   • settore turistico
   • settore culturale
 • integrazione sociale
 • rafforzamento modelli di sviluppo locale
 • diffusione dell'idea che la cultura è un'opportunità economica
 • piani di conservazione di manufatti di rilevanza transfrontaliera
 • insediamento di attività produttive e commerciali
  • Progetto pilota:
   Forte Marghera - Venezia
 • creazione del Centro permanente per le architetture militari costituito da tre sedi operative
  • Forte Marghera - Venezia
  • Monumento di Cerje - Miren
  • Palmanova

 

Glavni namen projekta CAMAA je vrednotenje in promocija kulturne dediščine vojaške arhitekture severnega Jadrana, zlasti na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo.
Projektno območje se ponaša z vrsto zanimivih vojaških lokacij, objektov in spomenikov iz različnih obdobij, ki predstavljajo splošno priznano zgodovinsko in kulturno dediščino tudi na mednarodni ravni.
Projekt se je razvil iz splošne ugotovitve, da so številni vojaški objekti na čezmejnem območju, ki so se dalj časa uporabljali le v vojaške namene, zdaj spet uporabni za skupnost in lokalno prebivalstvo, kar prinaša s seboj nove izzive, pa tudi nove priložnosti za družbeno-gospodarski razvoj slovensko-italijanskega čezmejnega območja.
Zato je potrebno poiskati nove in inovativne modele vrednotenja in upravljanja te posebne kulturne dediščine.

CILJI

 • vrednotenje in ohranjanje utrjenih vojaških objektov
 • oblikovanje novih poklicnih profilov
  • nova delovna mesta
   • obnova in ohranjanje
   • znanost o materialih
   • turizem
   • kultura
 • socialna integracija
 • krepitev modelov lokalnega razvoja
 • širjenje ideje, da kultura prinaša tudi ekonomske priložnosti
 • konservatorski načrti spomenikov čezmejnega pomena
 • uvajanje proizvodnih in trgovskih dejavnosti
  • Pilotni projekt:
   Utrdba Forte Marghera - Benetke
 • ustanovitev Centra za severnojadransko vojaško arhitekturo s tremi operativnimi sedeži
  • Utrdba Forte Marghera - Benetke
  • Pomnik na Cerju - Miren
  • Palmanova